Skydda din kulturskatt

För bokmalen som älskar att läsa lika mycket som att också ha sina böcker hemma i bokhyllan är böckerna betydligt mer värda rent emotionellt mot vad dem är rent ekonomiskt om man skulle få för sig att sälja dem.

För att skydda sin kultur hemma finns det gott om säkerhetslösningar, som brandvarnare och olika typer av brandsläckare, som man kan ha mest i förebyggande syfte, ifall det otursamma skulle inträffa. Vilka lösningar och varianter som man själv föredrar är individuellt. Olika säkerhetslösningar och varianter finns det alltså gott om, men varför använda pulversläckare? Vilken typ av brandsläckare man ska ha i sitt hem beror på vad det är för typ av brand som släckaren är tänkt och avsedd till att släcka. Just pulversläckaren är en bra lösning för bränder som kan förvärras om man försöker släcka dem med vatten och fungerar genom att kyla branden. Nackdelen till att använda pulversläckaren i hemmet om målet är att rädda sina böcker eller annan kultur är att arbetet med att rengöra efter pulversläckaren blir relativt stort.

Andra typer av brandsläckare, vid sidan av den populära pulversläckaren, är exempelvis:

  • Skumsläckare
  • Vattensläckare
  • Fettbrandsläckare

Skumsläckaren och vattensläckaren fungerar båda genom att kyla. Vattensläckaren är inte lika vanlig idag som den var förr då den inte alltid är den mest effektiva. I vattensläckaren finns bara vatten, och för att vara effektiv bör man bara använda den till lättare bränder som inte är komplicerade. Skumsläckaren är inte bra för miljön men är betydligt mer effektiv till att kunna släcka något mer komplicerade bränder, detta genom förmågan att kunna lägga sig ovanpå en flytande vätska som brinner.