Snus och svenska finkulturen

Att varje nation har sina egna kulturer är en spännande del av att både resa och kolla på filmer och tv-serier från andra länder än sitt eget. Frågan är dock om dessa kulturer är något som i framtiden kommer att minska allt mer, eftersom att vi dag har möjligheten till att ta del av varandras vardag på helt nya sätt. Internet och de sociala medier gör att världen krymper på ett sätt som det aldrig har gjort tidigare. Avstånden är i grunden desamma. Ändå kommer vi så betydligt mycket närmare varandra. I Sverige har vi många komponenter som skapar särdragen som skiljer sig från andra länder. Att använda snus är en stor del av den svenska kulturen. När det gäller kulturen är det dock inte lika vanligt att just snuset är något som gestaltas i den svenska kulturen. Speciellt inte i den kulturen som anses vara ”finkultur”. Mer konkret innebär det att man får leta länge för att hitta det i en film av Strindberg. Däremot har det en större betydelse i serier som nittiotalets kända Ronny och Ragge.